"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περιγραφή ζώων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Γενικός χαρακτηρισμός (πιστό, χρήσιμο, χαριτωμένο, κλπ), όνομα, πώς το αποκτήσαμε ή πού το είδαμε.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:

· Εξωτερική περιγραφή
- τα κυριότερα εξωτερικά χαρακτηριστικά του που έχουν όλα τα όμοιά του ζώα
- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτό (χρώμα, μέγεθος, φωνή, τρίχωμα, ουρά, φωνή, κλπ)

· Συνήθειες – ικανότητες
- χαρακτηριστικές κινήσεις του, ιδιαίτερες συνήθειες και εκδηλώσεις που έχει (με τους ξένους, με τους γνωστούς-οικείους)
- ιδιαίτερες ικανότητες, νοημοσύνη
- προτερήματα, ελαττώματα

· Σχέσεις με τον άνθρωπο
- χρησιμότητα, αξία, ωφέλειες
- κάποιο περιστατικό με αυτό που μας έμεινε αξέχαστο


ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Γενικές κρίσεις δικές μας και άλλων


Επιμέλεια ιστοσελίδας: Φιλοθέη Κολίτση