"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Μικρασιατική καταστροφή στη λογοτεχνία

Η Μικρασιατική Καταστροφή στη λογοτεχνία (εργασίες)

Θέμα της διδακτικής αυτής ενότητας είναι «Η Μικρασιατική Καταστροφή στη Λογοτεχνία». Θα συγκεντρώσουμε κάποιες πληροφορίες για τις Αλησμόνητες Πατρίδες και τον ιστορικό τους χώρο, το ιστορικό της πόλης της Σμύρνης, ιστορικά πρόσωπα, κινήματα και πολιτικές τάσεις της εποχής και φυσικά για τη Μικρασιατική εκστρατεία και την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου

1) Αποστολή της ομάδας σας είναι να τοποθετήσετε το γεγονός στον γεωγραφικό χώρο (να εντοπίσετε τη Σμύρνη στον χάρτη) και στη συνέχεια να βρείτε και να παρουσιάσουν χάρτες των Αλησμόνητων Πατρίδων, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες πόλεις της κάθε περιοχής.
1. Να πληκτρολογήσετε στο Google «εικόνες» και κατόπιν την κάθε περιοχή χωριστά (Ανατολική Ρωμυλία, Πόντος, Μικρά Ασία, Καππαδοκία) και να διαλέξετε το πιο ευκρινή χάρτη με ευανάγνωστα γράμματα
2. Να παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης τον χάρτη κάθε περιοχής (Ανατολική Ρωμυλία, Πόντος, Μικρά Ασία, Καππαδοκία) σημειώνοντας τις 2-3 πιο γνωστές πόλεις. Συνολικά 4 διαφάνειες.

2) Αποστολή της ομάδας σας είναι να βρείτε πληροφορίες για το ιστορικό της πόλης της Σμύρνης κατά την αρχαιότητα, τη βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο.
1. Να βρείτε πληροφορίες για την ίδρυση της Σμύρνης και την ιστορία της κατά την αρχαιότητα, τη βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο. Οι πληροφορίες να είναι λίγες (επιλεγμένες) και ουσιαστικές.
2. Στη συνέχεια να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης. Να χρησιμοποιήσετε 3 συνολικά διαφάνειες (μία για κάθε περίοδο).

3) Αποστολή της ομάδας σας είναι να τοποθετήσετε εν συντομία το γεγονός στον ιστορικό του χρόνο και να βρείτε πληροφορίες για τα λήμματα: Μεγάλη Ιδέα, Εθνικός διχασμός (Ελλάδα), Κίνημα Νεότουρκων (Τουρκία).
Να βρείτε και να καταγράψετε πληροφορίες για
1. α) τον Εθνικό Διχασμό στην Ελλάδα (1915-1917)
β) το κίνημα των Νεοτούρκων στην Τουρκία (1908 κ.ε.)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/language/index.html [Μεγάλη Ιδέα]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/facts/05.html [Εθνικός Διχασμός]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/03.html [Νεότουρκοι]
Να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες.
2. Να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες.

4) Αποστολή της ομάδας σας είναι να βρείτε πληροφορίες για 2 ιστορικά πρόσωπα της εποχής: Βενιζέλος, Κωνσταντίνος. Επιπλέον, να επισημάνετε άλλα κεντρικά πρόσωπα της μικρασιατικής τραγωδίας.
1. Να βρείτε και να καταγράψετε πληροφορίες για
α) τον Βενιζέλο
β) τον βασιλιά Κωνσταντίνο
γ) Άλλα κεντρικά πρόσωπα της μικρασιατικής τραγωδίας (Στεργιάδης, Χρυσόστομος Σμύρνης)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/02.html [Βενιζέλος]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/03.html [Κωνσταντίνος]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/people/05.html [Άλλα Πρόσωπα]
2. Να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες.

5) Αποστολή της ομάδας σας είναι να δημιουργήσετε μία χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922).
1. Να δημιουργήσετε μία χρονογραμμή σε χαρτόνι με τα σημαντικότερα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922). Στη συνέχεια να την καρφιτσώσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης σας.
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/11.html (1919)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/12.html (1919-1920)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/13.html (1920-1921)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/14.html (1921-1922)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/16.html(Κατάρρευση μετώπου)

2. Να δημιουργήσετε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες (1 για κάθε χρονιά) με τα σημαντικότερα γεγονότα.