"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 3: Ρατσισμός 

1. 
Εισαγωγική Δραστηριότητα 
Προβολή βίντεο στην ολομέλεια της τάξης 

Prejudice

2.
Φύλλο εργασίας
Δραστηριότητα σε ομάδες 2-3 ατόμων
Ανακοίνωση στην τάξη 

α. Να αιτιολογήσετε τη στάση της μητέρας
Εσείς στη θέση της τι θα κάνατε;

β. Να περιγράψετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του νεαρού
Εσείς στη θέση του τι θα κάνατε; 

γ. Να περιγράψετε τη στάση ενός παρατηρητή αυτού του επεισοδίου.
Εσείς στη θέση του παρατηρητή τ θα κάνατε;  3.
Λεξιλόγιο για το ρατσισμό 
Συμπλήρωση πίνακα

διακρίσεις
προκαταλήψεις
στερεότυπα
ξενοφοβία
φυλετισμός
σεξισμός

ανισότητα
εκμετάλλευση
αδικία
καταπίεση
μεροληψία
καχυποψία
περιφρόνηση
υποτίμηση
μειονότητα

διαφορετικότητα
πολυπολιτισμικός
ανεκτικότητα
κατανόηση
αλληλεγγύη
αλληλοβοήθεια
ενσωμάτωση / ένταξη

μετανάστης
πρόσφυγας
αυτόχθονας

αποδιοπομπαίος τράγος
εξιλαστήριο θύμα 
απαρτχάιντ

4.
Δραστηριότητα στην ολομέλεια της τάξης 
Ανάγνωση κειμένου


Ερωτήσεις: 

(Ι)
Γεννιόμαστε ή Γινόμαστε ρατσιστές; 


(ΙΙ)
Γιατί γινόμαστε ρατσιστές; 

Ρατσισμός: 
Ο φόβος του διαφορετικού

Κυνοκέφαλοι

Κυνοκέφαλοι

Στερνόφθαλμοι


ο φόβος του διαφορετικού 

αγωγή - παιδεία 

συνήθεια 

συνθήκες (πχ οικονομική κρίση)


(III)
Είδη ρατσισμού

Φυλετικός 

Εθνικός 

Θρησκευτικός

Κοινωνικός 
φύλο (έμφυλος)
μόρφωση
επάγγελμα
οικονομική κατάσταση
σωματική διάπλαση
ιδεολογικές πεποιθήσεις

5
Δραστηριότητα σε ομάδες
Φύλλο εργασίας


Να καταγράψετε μία περίπτωση που γίνατε δέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς; 
Να καταγράψετε μία περίπτωση που συλλάβατε τον εαυτό σας να εκφράζει ρατσιστικές απόψεις; 

"I have a dream" 
Martin Luther King


William Shakespeare, Merchant of Venice
Έμπορος της Βενετίας

 Act 3, Scene 1

SHYLOCK

To bait fish withal:
 if it will feed nothing else,
it will feed my revenge.
 He hath disgraced me, and hindered me half a million; 
laughed at my losses, mocked at my gains, 
scorned my nation, thwarted my bargains, 
cooled my friends, heated mine enemies; 
and what's his reason? I am a Jew. 

Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs,
dimensions, senses, affections, passions? 
fed with the same food, hurt with the same weapons, 
subject to the same diseases, 
healed by the same means,
warmed and cooled by the same winter and summer, 
as a Christian is? 
If you prick us, do we not bleed?
if you tickle us, do we not laugh? 
if you poison us, do we not die? 
and if you wrong us, shall we not revenge? 
If we are like you in the rest, we will resemble you in that. 
If a Jew wrong a Christian,
what is his humility? Revenge. 
If a Christian wrong a Jew, 
what should his sufferance be by Christian example? 
Why, revenge. 
The villany you teach me, I will execute, 
and it shall go hard but I will better the instruction.


Ρατσισμός 1

Ρατσισμός 2

---------------------------------------------------------

Στερεοτυπικοί ρόλοι ανδρών και γυναικών
μέσα από τα παιδικά παιχνίδια  

Girl's rant targets gender roles, toys


How toys teach gender...


Gender Roles in Cartoons and Toy Commercials: Its Effects on Children


The Barbie Doll Test


Clark Doll experiments


Clark Doll experiments