"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 3: Ρατσισμός 

1. 
Εισαγωγική Δραστηριότητα 
Προβολή βίντεο στην ολομέλεια της τάξης 

Prejudice

2.
Φύλλο εργασίας
Δραστηριότητα σε ομάδες 2-3 ατόμων
Ανακοίνωση στην τάξη 

α. Να αιτιολογήσετε τη στάση της μητέρας
Εσείς στη θέση της τι θα κάνατε;

β. Να περιγράψετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του νεαρού
Εσείς στη θέση του τι θα κάνατε; 

γ. Να περιγράψετε τη στάση ενός παρατηρητή αυτού του επεισοδίου.
Εσείς στη θέση του παρατηρητή τ θα κάνατε;  3.
Λεξιλόγιο για το ρατσισμό 
Συμπλήρωση πίνακα

διακρίσεις
προκαταλήψεις
στερεότυπα
ξενοφοβία
φυλετισμός
σεξισμός

ανισότητα
εκμετάλλευση
αδικία
καταπίεση
μεροληψία
καχυποψία
περιφρόνηση
υποτίμηση
μειονότητα

διαφορετικότητα
πολυπολιτισμικός
ανεκτικότητα
κατανόηση
αλληλεγγύη
αλληλοβοήθεια
ενσωμάτωση / ένταξη

μετανάστης
πρόσφυγας
αυτόχθονας

αποδιοπομπαίος τράγος
εξιλαστήριο θύμα 
απαρτχάιντ

4.
Δραστηριότητα στην ολομέλεια της τάξης 
Ανάγνωση κειμένου


Ερωτήσεις: 

(Ι)
Γεννιόμαστε ή Γινόμαστε ρατσιστές; 


(ΙΙ)
Γιατί γινόμαστε ρατσιστές; 

Ρατσισμός: 
Ο φόβος του διαφορετικού

Κυνοκέφαλοι

Κυνοκέφαλοι

Στερνόφθαλμοι


ο φόβος του διαφορετικού 

αγωγή - παιδεία 

συνήθεια 

συνθήκες (πχ οικονομική κρίση)


(III)
Είδη ρατσισμού

Φυλετικός 

Εθνικός 

Θρησκευτικός

Κοινωνικός 
φύλο (έμφυλος)
μόρφωση
επάγγελμα
οικονομική κατάσταση
σωματική διάπλαση
ιδεολογικές πεποιθήσεις

5
Δραστηριότητα σε ομάδες
Φύλλο εργασίας


Να καταγράψετε μία περίπτωση που γίνατε δέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς; 
Να καταγράψετε μία περίπτωση που συλλάβατε τον εαυτό σας να εκφράζει ρατσιστικές απόψεις; 

"I have a dream" 
Martin Luther King


William Shakespeare, Merchant of Venice
Έμπορος της Βενετίας

 Act 3, Scene 1

SHYLOCK

To bait fish withal:
 if it will feed nothing else,
it will feed my revenge.
 He hath disgraced me, and hindered me half a million; 
laughed at my losses, mocked at my gains, 
scorned my nation, thwarted my bargains, 
cooled my friends, heated mine enemies; 
and what's his reason? I am a Jew. 

Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs,
dimensions, senses, affections, passions? 
fed with the same food, hurt with the same weapons, 
subject to the same diseases, 
healed by the same means,
warmed and cooled by the same winter and summer, 
as a Christian is? 
If you prick us, do we not bleed?
if you tickle us, do we not laugh? 
if you poison us, do we not die? 
and if you wrong us, shall we not revenge? 
If we are like you in the rest, we will resemble you in that. 
If a Jew wrong a Christian,
what is his humility? Revenge. 
If a Christian wrong a Jew, 
what should his sufferance be by Christian example? 
Why, revenge. 
The villany you teach me, I will execute, 
and it shall go hard but I will better the instruction.


Ρατσισμός 1

Ρατσισμός 2

---------------------------------------------------------

Στερεοτυπικοί ρόλοι ανδρών και γυναικών
μέσα από τα παιδικά παιχνίδια  

Girl's rant targets gender roles, toys


How toys teach gender...


Gender Roles in Cartoons and Toy Commercials: Its Effects on Children


The Barbie Doll Test


Clark Doll experiments


Clark Doll experimentsΤετάρτη 13 Απριλίου 2016

Μικρασιατική καταστροφή στη λογοτεχνία

Η Μικρασιατική Καταστροφή στη λογοτεχνία (εργασίες)

Θέμα της διδακτικής αυτής ενότητας είναι «Η Μικρασιατική Καταστροφή στη Λογοτεχνία». Θα συγκεντρώσουμε κάποιες πληροφορίες για τις Αλησμόνητες Πατρίδες και τον ιστορικό τους χώρο, το ιστορικό της πόλης της Σμύρνης, ιστορικά πρόσωπα, κινήματα και πολιτικές τάσεις της εποχής και φυσικά για τη Μικρασιατική εκστρατεία και την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου

1) Αποστολή της ομάδας σας είναι να τοποθετήσετε το γεγονός στον γεωγραφικό χώρο (να εντοπίσετε τη Σμύρνη στον χάρτη) και στη συνέχεια να βρείτε και να παρουσιάσουν χάρτες των Αλησμόνητων Πατρίδων, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες πόλεις της κάθε περιοχής.
1. Να πληκτρολογήσετε στο Google «εικόνες» και κατόπιν την κάθε περιοχή χωριστά (Ανατολική Ρωμυλία, Πόντος, Μικρά Ασία, Καππαδοκία) και να διαλέξετε το πιο ευκρινή χάρτη με ευανάγνωστα γράμματα
2. Να παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης τον χάρτη κάθε περιοχής (Ανατολική Ρωμυλία, Πόντος, Μικρά Ασία, Καππαδοκία) σημειώνοντας τις 2-3 πιο γνωστές πόλεις. Συνολικά 4 διαφάνειες.

2) Αποστολή της ομάδας σας είναι να βρείτε πληροφορίες για το ιστορικό της πόλης της Σμύρνης κατά την αρχαιότητα, τη βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο.
1. Να βρείτε πληροφορίες για την ίδρυση της Σμύρνης και την ιστορία της κατά την αρχαιότητα, τη βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο. Οι πληροφορίες να είναι λίγες (επιλεγμένες) και ουσιαστικές.
2. Στη συνέχεια να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης. Να χρησιμοποιήσετε 3 συνολικά διαφάνειες (μία για κάθε περίοδο).

3) Αποστολή της ομάδας σας είναι να τοποθετήσετε εν συντομία το γεγονός στον ιστορικό του χρόνο και να βρείτε πληροφορίες για τα λήμματα: Μεγάλη Ιδέα, Εθνικός διχασμός (Ελλάδα), Κίνημα Νεότουρκων (Τουρκία).
Να βρείτε και να καταγράψετε πληροφορίες για
1. α) τον Εθνικό Διχασμό στην Ελλάδα (1915-1917)
β) το κίνημα των Νεοτούρκων στην Τουρκία (1908 κ.ε.)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/language/index.html [Μεγάλη Ιδέα]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/facts/05.html [Εθνικός Διχασμός]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/03.html [Νεότουρκοι]
Να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες.
2. Να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες.

4) Αποστολή της ομάδας σας είναι να βρείτε πληροφορίες για 2 ιστορικά πρόσωπα της εποχής: Βενιζέλος, Κωνσταντίνος. Επιπλέον, να επισημάνετε άλλα κεντρικά πρόσωπα της μικρασιατικής τραγωδίας.
1. Να βρείτε και να καταγράψετε πληροφορίες για
α) τον Βενιζέλο
β) τον βασιλιά Κωνσταντίνο
γ) Άλλα κεντρικά πρόσωπα της μικρασιατικής τραγωδίας (Στεργιάδης, Χρυσόστομος Σμύρνης)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/02.html [Βενιζέλος]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/03.html [Κωνσταντίνος]
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/people/05.html [Άλλα Πρόσωπα]
2. Να τις παρουσιάσετε σε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες.

5) Αποστολή της ομάδας σας είναι να δημιουργήσετε μία χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922).
1. Να δημιουργήσετε μία χρονογραμμή σε χαρτόνι με τα σημαντικότερα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922). Στη συνέχεια να την καρφιτσώσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης σας.
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/11.html (1919)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/12.html (1919-1920)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/13.html (1920-1921)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/14.html (1921-1922)
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/16.html(Κατάρρευση μετώπου)

2. Να δημιουργήσετε Προβολή Παρουσίασης που να συμπεριλαμβάνει το πολύ μέχρι 4 διαφάνειες (1 για κάθε χρονιά) με τα σημαντικότερα γεγονότα.