"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (4) / ANCIENT GREEK LANGUAGE I (4)
Website counter


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ


Στην ιστοσελίδα αυτή οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου μπορούν να βρουν βιντεάκια στα οποία ακούν να διαβάζεται το αρχαίο κείμενο στην πρωτότυπη μορφή του (αρχαία ελληνικά) όσο και στη νεοελληνική του μετάφραση.

Όλα τα βίντεο είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα
http://www.ellinikoslogos.gr/

------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας, ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη, πλὴν τῶν ποδῶν μόνων∙ ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν∙ ἀφ' οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλώ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

"Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας"
Λουκιανοῦ, Ἀληθής Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)


------------------------------------------------------------------------------------

To video που ακολουθεί αποτελεί οπτικοποίηση (= απόδοση με εικόνες) της Ενότητας 4
και δημιουργήθηκε από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης."Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας"
Λουκιανοῦ, Ἀληθής Ἱστορία 2.3-4 (διασκευή)
[Παραγωγή βίντεο:
Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης]


------------------------------------------------------------------------------------

A. Για να δείτε τη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ της Ενότητας 4
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

B1. Για να δείτε ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για την Ενότητα 4
Φωνή: παράγωγες & σύνθετες λέξεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Γ2. Για να δείτε ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ για την Ενότητα 4
Β΄ Κλίση Ουσιαστικών σε -ος
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!
To ρήμα ειμί
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Επιμέλεια ιστοσελίδας: Φιλοθέη Κολίτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου