"Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη / να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις..."

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2)


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ


Στην ιστοσελίδα αυτή οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου μπορούν να βρουν βιντεάκια στα οποία ακούν να διαβάζεται το αρχαίο κείμενο στην πρωτότυπη μορφή του (αρχαία ελληνικά) όσο και στη νεοελληνική του μετάφραση.

Τα βίντεο είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα
http://www.ellinikoslogos.gr/------------------------------------------------------------------------------------

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ


ΕΝΟΤΗΤΑ 2

"Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή"

Ἀλλ’ ἐπεί τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐβουλεύετο καὶ συνετίθει τὴν περὶ τὸν Σίκιννον πραγματείαν. Ἦν δὲ τῷ μὲν γένει Πέρσης ὁ Σίκιννος, αἰχμάλωτος, εὔνους δὲ τῷ Θεμιστοκλεῖ καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ παιδαγωγός.

[Μέρος Α΄]

Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12. 2-6
(διασκευή)
[Μέρος Α΄]


Τοῦτον ἐκπέμπει πρὸς τὸν Ξέρξην κρύφα, κελεύσας λέγειν ὅτι Θεμιστοκλῆς ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς αἱρούμενος τὰ βασιλέως ἐξαγγέλλει πρῶτος αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας ἀποδιδράσκοντας, καὶ διακελεύεται ἐν ᾧ ταράττονται τῶν πεζῶν χωρὶς ὄντες ἐπιθέσθαι καὶ διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν. Ταῦτα δ’ ὁ Ξέρξης ὡς ἀπ’ εὐνοίας λελεγμένα δεξάμενος, ἥσθη καὶ εὐθὺς ἐξέφερε πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν νεῶν διακοσίαις ναυσὶν ἀναχθέντας ἤδη διαζῶσαι τάς νήσους, ὅπως ἐκφύγοι μηδεὶς τῶν πολεμίων. [Μέρος Β΄]


Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Θεμιστοκλῆς 12. 2-6
(διασκευή)
[Μέρος Β΄]


------------------------------------------------------------------------------------

ΙΙ. Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


(α) Πληροφοριακό υλικό (Αρχαίοι Συγγραφείς)

Για να διαβάσετε τι λένε οι Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς

Διόδωρος Σικελιώτης, Ηρόδοτος, Πλούταρχος, Αισχύλος

για τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!


------------------------------------------------------------------------------------


(β) Πληροφοριακό υλικό (video)

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.)


------------------------------------------------------------------------------------

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.)


------------------------------------------------------------------------------------

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.)


------------------------------------------------------------------------------------
The sea-battle of Salamis (480 B.C.)
History Channel


------------------------------------------------------------------------------------


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου